Chrome Drier w/Safety Switch
Chrome Drier W/Safety Switch
Includes chrome mounting
bracket. 2.5”x 6”.

07308-VUQ                     $75.00
Chrome drier with binary switch
07309-VUQ                     $94.00
Chrome drier with trinary switch